News  ประชาสัมพันธ์การแข่งขันจรวดน้ำระดับประเทศไทย ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:18)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:10)
News  ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี หัวข้อ United Through Space กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:9)
News  ขอเชิญร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:10)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพและเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:3)
News  ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกลอนสดเนื่องในวันสุนทรภู่ 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:6)
News  ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:14)
News  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:7)
News  รายงานบัญชีประจำเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:44)
News  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:61)
News  ประชาสัมพันธ์ประกวดสืบสานวรรณกรรมไทย 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:54)
News  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประจำเดือน เมษายน 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:56)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:120)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:38)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:44)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:57)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:40)
News  ผลการดำเนินงาน งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ (อ่าน:121)
News  การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:299)
News  แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่อง กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:227)
News  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:184)
News  ประชาสัมพันธ์การเยียมชมสถานีการเรียนรู้ ด้านความปลอดภัยฯ ไม่มีค่าใช้จ่าย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:70)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovative school summit 2007 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:69)
News  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 256 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:49)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:132)
News  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:3657)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:2738)
News  ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษา กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:111)
News  แจ้งผลการพิจารณา้ยายข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา และสายผู้สอน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1151)
News  แจ้งข้าราชการครู สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ทุกท่าน กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:614)
News  การป้องกันและเฝ้าระวังอัคคีภัย กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:127)
News  ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:593)
News  ไฟล์การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 กลุ่มผู้ดูแลระบบ (อ่าน:366)
News  แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราช ... กลุ่มนิเทศก์ (อ่าน:486)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:6202)
News  ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มนิเทศก์ (อ่าน:701)
News  ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2560 กลุ่มอำนวยการ (อ่าน:216)
News  รายละเอียดการประเมินศักยภาพฯ ตามหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:226)
News  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:314)
News  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน:1005)
  ดูข่าวย้อนหลัง >>>